Brasiliansk ekspertstudie viser at det ikke var overløp fra Alunortes rødslamdeponier i februar

Datasimuleringer utført av professorer ved Federal University of Campina Grande i Brasil viser at det ikke var overløp fra Alunortes rødslamdeponier i februar 2018. Den uavhengige studien konkluderer også med at Alunorte trygt kan produsere med full kapasitet når det gjelder behandling av spillvann.

13. desember 2018

I studien har forskere simulert scenarioer for lagring, pumping og rensing av vann gitt ulike nivåer for aluminaproduksjon og ulike mengder regn ved hjelp av den internasjonalt anerkjente prosessimulatoren Aspen. Federal University of Campina Grande (UFCG) er anerkjente eksperter på kjemiteknikk i Brasil. Forskerteamet på 14 ble koordinert av Dr. Romildo Pereira Brito og Dr. Gilmar Trindade de Araújo, som begge er professorer ved UFCG. Studien ble publisert 26. november.

Hovedkonklusjonene i studien:

  • Datasimuleringen viser at det ikke var overløp fra Alunortes rødslamdeponier DRS1 og DRS2 i februar 2018
  • Beslutningen om å sende et overskudd av regnvann ut i Pará-elven gjennom vannkanalen “Canal Velho” var det mest hensiktsmessige å gjøre i forbindelse med det kraftige regnværet i februar
  • Når det gjelder behandling av spillvann, kan Alunorte trygt produsere med full nominell kapasitet på 6,3 millioner tonn alumina i året
  • Med de forbedringsprosjektene som nå blir iverksatt ved Alunorte, er raffineriet forberedt på eventuelle klimaendringer i framtiden som kan føre til hyppigere ekstremvær med mye regn.

– Det er betryggende at vi nå har en tredjepartsstudie som slår fast at Alunorte trygt kan produsere med full kapasitet, og at de forbedringsprosjektene vi har igangsatt vil gjøre oss godt forberedt på enda kraftigere regn enn det vi ble utsatt for i februar. Sammen med de rapportene og bekreftelsene som har kommet fra brasilianske myndigheter om at vi ikke har hatt overløp fra rødslamdeponiene våre, er denne studien en viktig bekreftelse på at Alunorte er i stand til å produsere trygt, sier John Thuestad, leder for forretningsområdet Bauksitt og Alumina i Hydro.

Styrker Alunortes vannbehandlingskapasitet

Hydro har iverksatt prosjekter som skal styrke Alunortes vannbehandlingskapasitet, noe som vil etablere en ny og bedre miljøstandard ved aluminaraffineriet. Kapasiteten i vannbassengene vil økes til 350 prosent (vil fullføres innen utgangen av 2018), mens kapasiteten i vannrenseanlegget vil økes med 50 prosent (vil fullføres i andre kvartal 2019).

Den uavhengige studien bekrefter at forbedringene av lagrings- , pumpe- og vannbehandlingskapasiteten, er korrekt prosjektert og vil sikre trygg drift ved Alunorte. I studien ble forbedringene testet for ekstremt regn som sannsynligvis kun vil skje en gang hvert 5.000. eller 10.000. år, med en varighet på 12 og 24 timer. Studien konkluderer med at Alunorte trygt vil kunne håndtere slike regnmengder, uten å måtte bruke vannkanalen Canal Velho for å lede ut overskudd av regnvann.


Oppdatert: 13. desember 2018