Kraftverkene i Telemark

Vemork kraftverk sett fra utsiden.
  • Antall medarbeidere: 29 
  • Produksjonsstart/oppstart: 1907 
  • Produksjon: 3.363 GWh pr. år 
  • Produkter: Vannkraft

Kraftverkene i Telemark er Hydros eldste. Svelgfoss var først ut i 1907, og var da Europas største og verdens nest største kraftverk.

Neste utbygging var Vemork på Rjukan, som var verdens største vannkraft kraftverk da det åpnet i 1911. Så fulgte Såheim etter i 1915. Etter hvert ble det bygget anlegg på Frøystul, Moflåt og Mæl.

Selv om alle anleggene har blitt kraftig modernisert, er Hydros vannkraftanlegg lokalisert på de samme seks stedene den dag i dag.

Elva Månas løp kalles gjerne Rjukanstrengen, og her ligger alle Hydros vannkraftanlegg i Telemark på rekke og rad, alle med Møsvatn som vannmagasin.

Våre kraftverk i Telemark

Frøystul kraftverk
Vemork kraftverk
Såheim kraftverk
Moflåt kraftverk
Mæl kraftverk
Svelgfoss kraftverk


Oppdatert: 3. oktober 2016