Sunndal

Sunndalsøra

I Sunndal har Hydro Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium.

Vi har også omsmeltevirksomhet og en betydelig støperiproduksjon her, med en årlig kapasitet på godt over 400.000 tonn, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter.