Kraftverkene i Sogn

Løpehjul til turbin foran Hydro-bygning.
  • Antall medarbeidere: 27 
  • Produksjonsstart/oppstart: 1944 
  • Produksjon: 3.238 GWh 
  • Produkter: Vannkraft

Vannkraftverkene i Sogn omfatter Tyin og Fortun.

Tyin kraftverk sto ferdig i 1944, og la grunnlaget for byggingen av aluminiumsverket i Årdal. Fortun ble bygget og satt i drift i 1959, da aluminiumproduksjonen trengte mer kraft enn det Tyin klarte å levere alene. 
I dag består kraftverkene i Sogn av fem kraftstasjoner; Tyin, Skagen, Fivlemyr, Mannsberg og Herva.

Våre kraftverk i Sogn

Fivlemyr kraftverk
Herva kraftverk
Holsbru kraftverk
Mannsberg kraftverk
Skagen kraftverk
Tyin kraftverk


Oppdatert: 3. oktober 2016