Kraftverkene i Røldal-Suldal

Anlegget i Røldal-Suldal sett fra utsiden
  • Antall medarbeidere: 35 
  • Produksjonsstart/oppstart: 1965 
  • Produksjon: 3.100 GWh pr. år 
  • Produkter: Vannkraft

Kraftverkene i Røldal-Suldal består av ni kraftstasjoner, som strekker seg langs Røldal og Suldalsvassdraget og ned til Suldalsvannet.

Fallrettighetene i Røldal og Suldalsdraget ble kjøpt av Hydro allerede i 
1950-årene, nettopp med tanke på å skaffe kraft til et nytt aluminiumsverk på Karmøy. Vannkraftverkene Suldal I, Røldal, Suldal II, Kvanndal og Novle ble bygget ut én etter én. Senere kom kraftstasjonene Svandalsflona og Middyr til. Samtidig som byggingen av kraftverkene foregikk, ble Hydros aluminiumsverk på Karmøy reist. Takket være ny teknologi kunne man nå frakte kraften på egne linjer, og slik kunne vannkraftverkene i Røldal og Suldal bli hovedleverandører av kraft til aluminiumproduksjonen på Karmøy.

Oppdatert: 3. oktober 2016