Hydro Extrusion Norway AS

Pressverket på Magnor sett fra lufta
  • Antall medarbeidere: 100
  • Produksjon: 7.500 tonn pr år
  • Produksjonsstart: 1971
  • Produkter/spesialiteter: 

    Ekstrudering bearbeiding og overflatebehandling av aluminiumprofiler til bygg-, elektronikk-, offshore- og transportmarkedet

Hydros pressverk på Magnor produserer aluminiumprofiler, som siden brukes i alt fra vinduer, gulv, fasade, elektronikk komponenter, stillaser og offshore-markedet blant annet.

I tillegg til ekstrudering tilbyr vi eloksering, mekanisk bearbeiding og friksjonssveising. Vi kan også tilby lakkerte profiler utført fra våre samarbeidspartnere. Vår salgsorganisasjon betjener kunder over hele landet. 

Sertifiseringer

Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015 (Adobe PDF)
Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015 (Adobe PDF)


Oppdatert: 5. april 2018