Energireduksjon

Å bruke mindre energi i fremstillingsprosessen av aluminium har vært et viktig fokusområde gjennom hele aluminiumsindustriens historie. Og det har gitt resultater.

Transformator

Fra å bruke omtrent 50 kWh (kilowattimer) til produksjon av en kilo aluminium i 1886, var man allerede i 2011 nede i et gjennomsnitt på ca. 14,1 kWh pr kilo aluminium.

Viktig reduksjon

Energi står likevel for 27% av de totale produksjonskostnadene for et aluminiumsverk, og lavere forbruk av energi er dermed noe industrien stadig etterstreber. Både for å redusere kostnader, og fordi redusert energibruk er gunstig for miljøet.

Reduserer vi energibruken i produksjonen med 1 kWh per kilo aluminium, tilsvarer dette 1 TWh (terrawattime) i året for Hydros aluminiumproduksjon i Norge. Dette tilsvarer årsforbruket til 62.500 norske hjem.

1 TWh = Elektrisitetforbruket til 62,500 norske hussander

Slik jobber Hydro for redusert bruk av energi

  • Nye teknologielementer og andre forbedringer fra forskningsprosjektene våre implementeres fortløpende  på smelteverkene.
  • Driftsrutiner på smelteverkene blir stadig optimalisert, og forskningsmiljøet vårt er tett involvert i selve driften av verkene. Dette har vært med på å gi gode og konkrete resultater for energireduksjon.
  • Neste teknologisprang er under uttesting ved Hydro Primærmetalls referansesenter
    i Årdal.
  • Vi har satt oss svært ambisiøse mål for videre teknologiutvikling i Hydro.

Energireduksjon er for tiden det mest sentrale området i forsknings- og utviklingsaktivitetene våre. Stadig nye generasjoner celleteknologi utvikles ved kompetansesentrene til Primærmetall. Her har man også lykkes med å redusere antall kilowatttimer per kilo produsert aluminium. I dag produserer Hydro omtrent 40 % mer aluminium per kilowatt-time enn i 1963. Og allerede nå har man testceller nede i 11,5 kWh/kg Al ved referansesenteret i Årdal.

+ 40% per KWh i 2013 i forhold til 1963

Hydro har en langsiktig visjon på 10 kWh/kg Al. Dette målet er revolusjonerende innenfor industrien og utgjør en krevende, men inspirerende ambisjon for teknologene våre. Og så langt har forbedring av driftsrutiner og nye teknologiløsninger gitt oppsiktsvekkende resultater.

Lavere energiforbruk ved Hydros verk:

1967: 17,5 KWh per kg Aluminium. 1993: 15 KWh. 1998: 14,8 KWh. 2003: 14,4 KWh.  2012: 12,5 KWh.  Fremtidig: 2014: 13,3 KWh.  2016: 11,5-11,8 KWh. Visjojn: 10,0 KWh


Oppdatert: 11. oktober 2016