Midtlæger

midtlæger kraftverk

Midtlæger kraftverk ligger i Odda kommune, Hordaland og ligger på ca 1030 meters høyde øst for Røldal. Kraftverket nytter fallet mellom Kaldevatn og Votna.

  • Eiere av stasjonen: Hydro Energi AS (95,21 prosent), Statkraft (4,79 prosent)
  • Hovedvassdrag: Røldal – Suldal vassdraget
  • Satt i drift: 2016
  • Årsproduksjon: 13 GWh

Oppdatert: 5. desember 2017