Kraftverkene våre

Suldal 1

Hydro er tredje største produsent av vannkraft i Norge. Vi har fire hovedområder for produksjon av vannkraft; Telemark, Røldal-Suldal, Sogn og Vennesla.

Til sammen produserer kraftverkene våre rundt 10 terrawattimer (TWh) hvert år. Til sammenligning er dette omtrent det samme som hele Oslo bruker av strøm på ett år. Og nok energi til å kunne produsere hele 800.000 tonn aluminium.

Kraftverkene i Telemark ble bygget i første halvdel av forrige århundre, da Hydros industrivirksomhet var konsentrert om Notodden, Rjukan og Porsgrunn. De seks kraftverkene i Telemark produserer omtrent 3,5 TWh på et år. Dette tilsvarer omtrent strømforbruket til 220.000 norske hjem.

Hydro er også deleier (33%) i Skafså Kraftverk med en årlig produksjon på 287 GWh per år.