Fra vann til energi

Av vann kan vi lage ren, fornybar energi. Og i Hydro har vi produsert vannkraft i over 100 år.

Vannturbiner

Men vet du hvordan man lager energi av vann? Her kan du følge vannets ferd fra en regnbyge og gjennom et vannkraftverk, der energien blir produsert og fraktet via kraftlinjer som sørger for elektrisiteten vi trenger.

Vanndråper

Kraften fra vann starter med nedbør i form av regn eller snø. Vanndråpene treffer jorden og fanges opp av et vassdrag. På veien tilbake til innsjøen kan vannet få en voldsom fart og bevegelsesenergi, og det er denne energien vi utnytter når vi produserer vannkraft.

Vannkraft er en effektiv og miljøvennlig måte å forvandle energien som ligger i fallende vann til elektrisitet. Både topografi og klima har gjort Norge til et foregangsland for vannkraft; med mye nedbør, mange fjell og innsjøer kombinert med lave temperaturer og lite fordampning ligger alt  til rette for å produsere vannkraft.

Fjell
Vannfall finnes både i naturlig form og som konstruerte høydeforskjeller i form av for eksempel en demning.

Vannet blir ført ned i et vannmagasin, der det samles før det fortsetter i rør ned til selve kraftstasjonen. Vannmagasin kan lagre vannet over tid, eller tappe det ut til kraftstasjonen når strømmen skal produseres.

Varmt og kaldt termometer

På kalde vinterdager når folk trenger mye strøm, kan vannmagasinet slippe ut mye vann så man får høy produksjon mens regnfulle sommerdager kan brukes til å samle opp vann i magasinene, og fungere som et slags oppladbart batteri.

Fra vannmagasinet sendes så vannet nedover i et rør til selve kraftstasjonen. Rørene har en svært bratt vinkel, slik at vannet oppnår full fart når det fosser nedover mot turbinene.


Vannmagasin

Vannet presses inn i dyser der de får et enormt trykk. Dette trykket slynger vannet med stor fart mot et turbinhjul, som driver rotoren i en generator rundt.

Vannturbin bestående av en trykksjakt og ventil for vann. Og en stømgenerator som drives av en vannturbin

Generatoren er en stor dynamo som produserer selve elektrisiteten. Den elektriske strømmen dynamoen lager har en spenning på mellom 3.000 til 13.000 volt, og økes i transformatorer opp til 300.000 volt. Først da er strømmen klar til å sendes ut via nettet og til de tusen hjem.

Lyspære

På den andre siden av kraftstasjonen føres vannet ut i naturen igjen. Her fordampes det på nytt av solen, for senere å komme tilbake som regn eller snø. Slik kan vannet fortsette sitt evige kretsløp og forsyne oss med ren, fornybar energi.

Sol, regn og snø


Oppdatert: 11. oktober 2016