Kostnadsøkninger påvirker Hydros resultat for andre kvartal

Norsk Hydro ASA forventer å rapportere en underliggende EBIT på om lag 1,6 milliarder kroner for andre kvartal sammenlignet med en underliggende EBIT på 2,0 milliarder kroner i første kvartal. Selv om Hydro realiserer en høyere aluminiumpris i kvartalet, opplever forretningsområdet Aluminium Metall betydelige kostnadsøkninger. Kostnadsøkningene er relatert til aluminapriser, frakt av alumina, petroleumskoks og andre kostnader.

14. juli 2008

Forretningsområdet Aluminium Produkter vil levere et resultat godt over nivået i første kvartal, mens en lavere markedspris på kraft i Norge vil ha en negativ effekt på resultatet i forretningsområdet Energi.

Hydros rapporterte EBIT forventes å være betydelig negativt påvirket av urealiserte derivateffekter relatert til Hydros langsiktige innkjøpskontrakter for kraft. De negative effektene skyldes høyere terminpriser på kull og aluminium. Urealiserte effekter på LME-derivater vil være positive i kvartalet.

Hydro vil offentliggjøre andre kvartalsresultatet 22. juli kl 07:30.

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt     Halvor Molland
Telefon     +47 22532421
Mobil       +47 92979797
Email       Halvor.Molland@hydro.com


Oppdatert: 3. oktober 2016