Lærling i Hydro

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke gjennom praktisk arbeid i en bedrift.

Hydro lærling
Som lærling får du opplæring samtidig som du jobber slik at du er i stand til å avlegge fagprøve etter endt læretid. Som lærling får en faglig leder og en veileder. Begge to er involvert i din opplæring og ivaretar praktiske forhold rundt læretiden. Veileder følger opp opplæringen i det daglige, mens faglig leder har et overordnet ansvar og sørger for opplæringsplaner, påmelding til kurs og bistår ellers ved behov. Som lærling forventer vi at du bidrar aktivt i opplæringen og deltar i de samme arbeidsoppgavene som andre ansatte i avdelingen med støtte, råd og tips fra erfarne medarbeidere.

Hvordan blir du lærling?

Vi lyser ut læreplasser i perioden januar til mars på våre hjemmesider under «Ledige stillinger», på Facebook og i lokalaviser. Oppstart for nye lærlinger er i månedsskiftet august/september. Stillingsutlysningene viser hvilke fag vi tilbyr ved våre forskjellige verk. Det er viktig at du leser utlysningen godt og legger ved kompetansebevis/vitnemål og eventuelle attester i søknaden din. Det er kun mulig å søke på stillinger elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknader per e-post blir ikke vurdert.

Etter søknadsfristens utløp inviteres aktuelle kandidater til intervju og helsekontroll.

Hvem?

Vi ønsker engasjerte lærlinger som kan være med å produsere fremtidens aluminiumprodukter. Våre mål er å skape et livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Vi trenger lærlinger som er nysgjerrige, lærevillige, engasjerte og selvstendige.

Vi ser etter motiverte elever med følgende kvalifikasjoner:

  • VG1 og VG2 i samsvar med fagets læreplaner   
  • Tilfredsstillende karakterer i alle fag   
  • Lite fravær i skoletiden   
  • God orden og oppførsel i skoletiden   
  • Tilfredsstillende helsetilstand   
  • Førerkort for bil innen 31/12 året man fyller 18 år eller senest 3 mnd. etter fylte 18   
  • Gode samarbeidsevner  

Hva?

Målet er å bli fagoperatør. Vi er godkjent lærebedrift i alle fag vi har lyst ut læreplasser i. Lengden på læretiden varierer fra 18 – 30 måneder, avhengig av fag. Utdanningsdirektoratets hjemmesider gir god og utfyllende informasjon om de forskjellige lærefagene.

Hvor?

Du kan søke læreplass ved alle våre verk i Norge. Vi har smelteverk, valseverk og kraftverk. Antall ledige læreplasser og fag kan variere fra år til år. Dette finner du mer informasjon om i utlysningen.

Spørsmål?

People Resourcing, HR Kompetansesenter Norge (Hydros rekrutteringsteam i Norge).

Tlf: 22 53 88 50

E-post: rekruttering.norge@hydro.com

 


Oppdatert: 11. oktober 2016