Lærlinger

Våre lærlinger representerer en viktig del av vår fremtidige arbeidskraft. Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger inne til enhver tid.

Lærling i Hydro
Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet og bygger verdifulle nettverk. Foto: Øyvind Breivik/Hydro
En fagutdanning hos oss gir deg praktisk og teoretisk kunnskap i et stort, dynamisk og internasjonalt selskap. Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.

Vil du bli lærling i Hydro?

I februar utlyser vi en rekke lærlingestillinger ved våre verk i Norge. Oppstart av læretiden vil være månedsskiftet august/september.

Søk læreplass her

Mange lærlinger får tilbud om jobb hos oss etter at læretiden er over. Vårt mål er å gi våre lærlinger fast jobb etter læretiden, og derfor vil lærlinger som har tatt fagbrev stille langt fremme i køen når ledige stillinger skal besettes.


Oppdatert: 19. november 2018