Lærlinger

Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger inne til enhver tid. Våre lærlinger representerer en viktig del av vår fremtidige arbeidskraft.

Lærling i Hydro
En fagutdanning hos oss gir deg praktisk og teoretisk kunnskap i et stort, dynamisk og internasjonalt selskap. Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall!

Fagområder for våre lærlinger

Vi tilbyr læreplass i mange forskjellige fag. Hvilke fag vi tilbyr og hvor mange ledige læreplasser vi har varierer noe fra år til år.

Etter læretiden

Mange får tilbud om jobb hos oss etter at læretiden er over. Lærlinger som har tatt fagbrev stiller langt fremme i køen når ledige stillinger og vikariater skal besettes.


Oppdatert: 11. oktober 2016