Kontofører

Hydroaksjen er notert i Oslo (Norge). I USA omsettes aksjen på OTCQX International, det høyeste nivået i markedet for unoterte aksjer, i form av American Depositary Receipts som bevis på American Depositary Shares, og disse aksjene har de samme aksjonærrettighetene som ordinære aksjer.

 

Aksjonærspørsmål relatert til endring av adresse, utbyttebetalinger og overføring av aksjer må rettes til din lokale kontofører.

Kontofører i Norge:

DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
+47 23 26 80 21


Depotbank i USA:

JPMorganP.O. Box 3408
South Hackensack, NJ
07606-3408
USA

+1-201-680-6630

www.adr.com

Hvis du er aksjonær i et annet land vennligst kontakt din lokale bank eller kontofører eller DnB Bank ASA, Verdipapirservice i Norge.


Oppdatert: 11. oktober 2016