Kredittvurdering

For å sikre tilgang til attraktive betingelser i kapitalmarkedene og holde vedlike den finansielle soliditeten, har Hydro satt som mål å opprettholde "investment grade" kredittrating fra de ledende ratingselskapene, Standard & Poor's og Moody's.

Hydros nåværende kredittvurdering er:

Standard & Poor's: BBB med stabile utsikter

Moody’s: Baa2 med stabile utsikter

Siste presentasjoner fra Standard & Poor's og Moody's:

Credit opinion Moody's 4-2018 Norsk Hydro Bulletin 2017-07-10 Norsk Hydro SP 2017-07-24 Norsk Hydro IC - July 2017

Oppdatert: 5. juni 2018