GRI-oversikt

Vi bruker Global Reporting Initiatives (GRIs) retningslinjer for frivillig rapportering av bærekraftig utvikling.

Nyplanting av trær
Global Reporting Initiative logo
Retningslinjene omfatter økonomiske, miljømessige og sosial dimensjoner knyttet til virksomhetens aktiviteter, produkter og tjenester. GRI samarabeider med FNs miljøprogram UNEP og FNs Global Compact. I all hovedsak mener vi at vår rapporteringspraksis samsvarer med GRIs rapporteringsprinsipper. 


Se vår fullstendige GRI-rapportering

(engelske sider på hydro.com)


Oppdatert: 11. oktober 2016