Menneskerettigheter

Det handler om respekt. Derfor er det et minstekrav vi stiller til oss selv å følge menneskerettighetene.

Gjennom deltakelse i Global Compact og samarbeid med Amnesty International prøver vi å bidra til økt bevissthet.

Global Compact ble dannet på initativ av FNs generalsekretær Kofi Annan i 1999. Hydro var året etter et av de første selskapene som sluttet seg til. Deltakerne forplikter seg til å støtte 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

Siden 2002 har Hydro også hatt en samarbeidsavtale med Amnesty International.

– Amnesty International er en viktig sparringpartner som kan bidra i våre diskusjoner om dilemmaer vi møter i vår virksomhet på en konstruktiv måte. Vårt mål er at Amnesty skal sette oss bedre i stand til aktivt å ivareta og fremme menneskerettigheter, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– I et slikt samarbeid er det viktig for oss å være uavhengige av selskapet, og det er ingen beskyttelse mot et kritisk søkelys. Likevel er det svært interessant for oss å kunne møte Hydro og diskutere konkrete problemstillinger, der vi direkte kan gi innspill på hvordan selskapet kan håndtere sine utfordringer, sier politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty International Norge.


Oppdatert: 11. oktober 2016