Samfunn

Vi kaller det samfunnsbevisst forretningsdrift. Det betyr at vi driver forretning, men ikke uten respekt for samfunnet vi er en del av. Tvert imot tror vi at åpen og god dialog er nødvendig for at vi skal trives med våre omgivelser – og de med oss.