Gjenvinning

Prognoser peker mot 75 prosent samlet vekst i resirkulering av aluminium det neste tiåret. Hydro sikter mot å øke resirkuleringen fra 260.000 tonn i 2010 til en million tonn i 2020.

Bare i løpet av de siste årene har Hydro investert i 150.000 tonn ny resirkuleringskapasitet i Tyskland.

Fem prosent av energien

En av fordelene ved resirkulering er at det krever bare fem prosent av energien som skal til for å produsere aluminium første gang. I tillegg er kildene til råvarer som oftest nær markedet og et av Hydros 19 omsmelteanlegg. Det gir fordeler blant annet med tanke på transport og har gitt opphav til begrepet "urban mining" – urban gruvevirksomhet.

Vi skiller i denne sammenhengen mellom omsmelting og resirkulering. Hydro er fra før verdensledende i omsmelting av aluminium, med en årlig produksjon på over en million tonn. Virksomheten omfatter omsmelting av prosesskrap – metall som ikke har vært i bruk – fra kunder og andre bedrifter i videreforedlingsindustrien, samt fra egne anlegg.

Sterk vekst i resirkulering

Globalt økte mengden resirkulert aluminium med 42 prosent fra 13,7 millioner tonn i 2003 til 19,4 millioner tonn i 2009. Samtidig økte produksjonen av primærmetall med 28 prosent.

I tillegg kommer en sterk vekst i gjenvunnet skrap fra produkter som har avsluttet sin økonomiske levetid, på nærmere 50 prosent i samme periode.

De nyeste prognosene fra Aluminium Institute (IAI) viser en vekst for gjenvunnet skrap fra om lag 9,5 millioner tonn i 2010 til nesten 17 millioner tonn i 2020.

Endrede oppfatninger

− Denne utviklingen drives ikke bare av dynamikken i markedet, men av en endring i tenkemåte og holdninger i samfunnet, sier direktør Roland Scharf-Bergmann, som leder Hydros resirkuleringsvirksomhet.

− Da jeg begynte i denne bransjen for mer enn 12 år siden, var det fortsatt en gjeldende oppfatning at resirkulering på mange måter var en skitten virksomhet, sier han.

Holdningene er imidlertid i endring, drevet av økt oppmerksomhet om miljø og behovet for å spare energi. I dag viser rapporter og statistikker ikke bare innsamling av skrap, resirkuleringsgrad og produksjonsvolum, men også “unngåtte utslipp” av CO2 ved resirkulering av forbrukt skrap.

Strategisk råmateriale

− Skrap er blitt et strategisk råmateriale. Hydros rolle vil bli å ta sin del av markedet som en ledende integrert produsent gjennom hele verdikjeden. Vår posisjon i markedet, kombinert med kommersiell og teknologisk kompetanse, vil gi oss vekstmuligheter i resirkulering slik at vi kan bidra til å redusere miljøutslippene, sier Scharf-Bergmann.


Oppdatert: 11. oktober 2016