Miljø

Hydro utvinner og foredler naturressurser til produkter som er en viktig del av hverdagen for stadig flere. Naturen og det den gir oss, er grunnlaget for alt vi gjør. Det er en av grunnene til at vi ikke kan stille oss likegyldig til hvordan vår produksjon og våre produkter påvirker omgivelsene.