Arbeidstakerrettigheter

Hydro har gjennom sin tilslutning til FNs menneskerettighetserklæring, Global Compact og ILOs konvensjoner blant annet forpliktet seg til å støtte de ansattes rett til å organisere seg og ikke å akseptere barnearbeid.

Hydro aksepterer ikke barnearbeid, og ansetter ingen barn under 16 år. Hvis et barns rett til utdanning, lek, hvile og familieliv er sikret, kan det gjøres unntak fra denne regelen hvis det er i barnets beste interesse. Forbudet mot barnearbeid er en langsiktig sosial investering. Å gi barn mulighet til å gå på skole forbedrer ikke bare deres individuelle framtidsutsikter, men sikrer også en godt utdannet arbeidsstyrke i årene som kommer.

Arbeidsforhold

Hydro har forpliktet seg til å følge Den internasjonale arbeidsorganisasjonens åtte kjernekonvensjoner. Nøkkelpunktene er organisasjonsfrihet, rett til kollektive lønnsforhandlinger og forbud mot tvungen arbeidskraft. Konvensjonene tar også for seg krav til lønn, arbeidstimer, sosial ytelse og arbeidsmiljø. Disse må tas med i beregningen når det gjelder gjeldende lov og beste praksis for det aktuelle landet.


Oppdatert: 11. oktober 2016