Arbeidsplassen

Et trygt og godt arbeidsmiljø er like viktig for bedriften som for medarbeiderne. Derfor kan vi ikke slå oss til ro med at noen som er i vår tjeneste blir skadd på jobben. Vi kan bevise at satsing på sikkerhet og godt arbeidsmiljø også gir resultater på bunnlinjen. Derfor er det ingen grunn til å ta et hvileskjær.