Fysiske egenskaper

Aluminium finnes overalt, og det er utrolig mange måter å bruke dette metallet på. Du tenker kanskje ikke alltid over det, men du ville definitivt merke det hvis aluminium forsvant.

Her er noen av aluminiums beste kvaliteter:Sterkt og lett - Lett å forme - Perfekt til oppbevaring av mat - God reflektor – Brannsikkert - Lett å resirkulere - Langt liv - lite vedlikehold - Superleder av varme og elektrisitet

Rikelige ressurser

 • Aluminium er elementet det finnes mest av i jordens overflate, etter oksygen og silisium.
 • I dag er det bare bauksitt som brukes til kommersiell fremstilling av aluminium, men i framtiden har vi kanskje flere kilder til aluminiumproduksjon.
 • Med dagens aluminiumproduksjon vil jordens bauksittreserver vare i mer enn 100 år.

Lagring av bauxitt-malm

Sterkt og lett

 • 2,7 (g/cm3) = 1/3 av vekten av stål
 • Lav vekt betyr redusert energiforbruk når aluminium skal transporteres
 • Lav vekt er også en fordel når aluminium skal monteres, for eksempel i et bygg

En tredjedel av vekten av stål

 

Perfekt til oppbevaring av mat

 • Aluminiumsfolie er helt ugjennomtrengelig – verken smak, aroma eller lys slipper inn eller ut
 • Godt egnet og mye brukt som emballasje for mat og drikke
 • Effektiv oppbevaring gjør at mindre mat blir dårlig og må kastes
 • Lav vekt reduserer emballasjevekten under transport av mat
 • Ugjennomtrengelig folie gir mindre behov for nedkjøling

Brannsikker

 • Aluminium øker brannsikkerheten i bygninger, transportmidler og andre konstruksjoner
 • Kan bare brenne i form av veldig tynn film
 • Smelter ved 660°C, uten å frigjøre noen avgasser

Lett å forme

 • Aluminium er veldig formbar og har et lavt smeltepunkt
 • Lett å forme både i kald og varm tilstand
 • Stor fleksibilitet gir spennende designmuligheter innen for eksempel avanserte transport- og byggprosjekter

Superleder av varme og elektrisitet

 • Dobbelt så god ledningsevne som kobber
 • Aluminium er det beste valget for energieffektiv overføring av elektrisitet

God reflektor

 • Kan reflektere både varme og lys
 • Sammen med sin lette vekt gjør dette aluminium perfekt som reflektor til for eksempel lysarmaturer
 • Høy energieffektivitet i reflektorene reduserer energibruk

 Langt liv – lite vedlikehold

 • Aluminium lager seg et beskyttende oksidbelegg som gjør metallet veldig rustbestandig
 • Dette forlenger livet til aluminium i biler og bygninger
 • Reduserer behovet for vedlikehold
 • Færre utskiftninger og mindre vedlikehold betyr mindre belastning for miljøet

Benk av aluminium

Lett å resirkulere

 • Aluminium som smeltes om, krever lite tilført energi
 • Resirkuleringsprosessen bruker bare 5 prosent av energien som trengs for å lage primærmetall
 • Totaltap av metall i omsmeltingsprosessen er mindre er 3 prosent
 • Av all aluminium som er fremstilt, er 75 prosent fremdeles i bruk

Til resirkulering trengs bare 5% av den energien som kreves for å lage primærmetall - Totalt metalltap ved omsmelting er mindre enn 3% - Av all aluminium som er fremstilt, er 75% fortsatt i bruk


Oppdatert: 11. oktober 2016