Transport

Transport står for 19 prosent av verdens totale energibehov. Når man bruker lette materialer som aluminium i konstruksjonen, betyr det at drivstofforbruket kan reduseres.

Transport står for 19% av verdens energibehov

Når vekten på kjøretøyet reduseres, reduseres også energiforbruket under transport.

Her er noen av transportmidlene hvor aluminium bidrar til å redusere vekten:

  • Biler
  • Busser
  • Lastebiler
  • Fly
  • Tog
  • Båter

Hvert hundrede kilo som spares ved å bruke aluminium i en familiebil, gir en reduksjon i drivstofforbruket på 800 liter (i løpet av gjennomsnittlig levetid for bilen).

En bil som veier 100 kg mindre sparer 800 liter drivstoff i løpet av sin gjennomsnittlige levealder.

Det er enormt mange biler i verden. Dette gjør at lav vekt i biler er det tiltaket som har størst globalt potensial for å spare kloden for utslipp.

En bil som inneholder 40 prosent resirkulert aluminium, sparer i løpet av sin levetid mye energi: hele 680 liter bensin, og dermed 1 950 kilo CO2.

En bil med 40 prosent resirkulert aluminium har i løpet av gjennomsnittlig levetid spart 680 liter bensin og 1, 950 kilo CO2.

Aluminium er allerede mye brukt i bygging av fly. Når vekten i et fly reduseres med én kilo, oppnår man 1000 ganger effekten som når vekten i en vanlig passasjerbil reduseres med én kilo.

Hadde alle dagens biler blitt byttet ut med nye (og lettere) modeller, ville det redusert drivstofforbruket i biler med 7,5 prosent på verdensbasis. Og om vi fortsetter å utforske mulighetene som ligger i å bygge lettere biler, kan tallet bli enda 3,1 prosent lavere.

I global målestokk, med potensialet som ligger i hele transportsektoren, kan dette utgjøre fire ganger Norges årlige utslipp av klimagasser!

Ved å bruke mer aluminium i bilen kan man redusere vekten med opp til 40 prosent – uten at det går på bekostning av hvor mye bilen tåler. Slik kan bilens drivstofforbruk reduseres med 10 prosent. Disse lettvektsmodellene finnes allerede på markedet.


Oppdatert: 11. oktober 2016