Bygninger

Aluminium omgir oss på alle kanter i hverdagen – i bygninger, båter, fly og biler, husholdningsmaskiner, emballasje, datamaskiner, mobiltelefoner og oppbevaring av mat og drikke.

Bygninger står for 40% av verdens energibehov

Aluminium vil fortsette å være et viktig metall i fremtiden, fordi det både er sterkt, veier lite og har så gode resirkuleringsmuligheter.

Visste du at bygninger står for omtrent 40 prosent av verdens energibehov? For å møte klimautfordringene er det derfor viktig at vi skaper energieffektive byggsystemer.

Ved å bruke aluminium i byggkonstruksjonen kan man få bygg med lavt energi­behov, og til og med bygg som produserer energi. Fasader som er basert på aluminium, kan derfor gi både solskjerming og energi.

Plusshus

Mulighetene er mange når vi bruker aluminium som byggemateriale. Vi kan lage nyskapende bygninger som reduserer behovet for energi, og dessuten bygninger som både produserer og gjenvinner energi.

Wicona testsenter

Hydros demonstrasjonsbygg i Bellenberg i Tyskland produserer mer energi enn det bruker. Fra april 2010 til juli 2012 produserte bygget 108 MWh ved hjelp av sine solcellepaneler, mens bygget i samme periode bare brukte 79 MWh.

Illustrasjon av et energipositivt bygg på Brattørkaia i Trondheim, Norge.

Hydro er en del av Powerhouse-prosjektet, som tar sikte på å skape et energipositivt kontorbygg i Trondheim. Denne beliggenheten vil gjøre bygget til verdens nordligste energipositive bygg!

Når vi lager et bygg basert på aluminium, er energiforbruket i prosessen høyt sammenlignet med mange andre materialer. Men energiforbruket blir lite når vi sammenligner med all den energien bygningen kan være med på å spare i løpet av årene det er i bruk.

Dessuten kan nesten all aluminium som brukes i et bygg resirkuleres og brukes på nytt.

 


Oppdatert: 11. oktober 2016