Sponsorvirksomhet

Vårt samarbeidsprogram reflekterer det globale selskapet vi er, våre verdier og våre produkter. I alt vi foretar oss ønsker vi å bidra til mer livskraftige samfunn. Aluminium er et viktig produkt og en bærebjelke i utviklingen av moderne og miljøbevisste samfunn.

Hydro samarbeider i dag med blant andre Redd Barna, Amnesty International Norge, Transparency International Norge, Nobels Fredssenter, Nobels Fredspriskonsert og fotballaget Alunorte Rain Forest. Dette er partnere vi er svært stolte av å samarbeide med.

For nye samarbeid ser vi etter kvaliteter som passer med vår profil som aluminiumselskap. Vår partnerskapsstrategi handler om mennesker, miljø og muligheter og nye samarbeid bør passe inn i en eller flere av disse kategoriene.

I tillegg har Hydro omfattende nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler basert på lokale behov.

Mennesker

Mennesker er vår viktigste ressurs. Derfor søker vi samarbeid og prosjekter som handler om utdannelse, kultur eller humanitært arbeid.

 Vis mindre

Caseca-prosjektet

Gjennom et samarbeid mellom Hydro, fagorganisasjonen Industri og Energi , samt lokale myndigheter i Brasil har barn og ungdom i Paragominas fått tilgang til i-Pad nettbrett for å lære mer om dataverdenen. 15 nettbrett er nå installert på pulter av aluminium på et fritids- og læringssenter i den nordøstlige delstaten Pará , hvor Hydro eier og driver en av verdens største bauksittgruver.

Tilbudet er viktig for hele lokalsamfunnet i Paragominas. Det bidrar til å gi barn og ungdom bedre læringsmuligheter, samtidig som de introduseres for et verdenskjent produkt som har mye aluminium i seg. Det kan vise dem litt om hva som kan lages av bauksitten fra området de selv bor i.

Det såkalte Caseca-prosjektet ble godt mottatt av skolebarna som fra før allerede har musikk, karate, innendørsfotball og kunst som fag. Data og bruk av datamaskin har imidlertid vært på barnas ønskeliste lenge og bidrar til læring gjennom kreativ lek og moro.

Redd Barna

Enten det dreier seg om produkter, forskning eller utøvelse av samfunnsansvar, skal Hydro bidra til livskraftige samfunn. Det er en viktig del av vårt formål. Barna er fremtiden, derfor støtter vi Redd Barna.

Siden 1988 har mange av Hydros ansatte hatt frivillige månedlige lønnstrekk til inntekt for Redd Barna. Lønnsgiv har blant annet bidratt til flere nødhjelpsprosjekter i Uganda, Etiopia, samt Nicaragua og har blant annet muliggjort åpning av helsestasjon, bygging av sykehus og støtte til ulike skoleprosjekter.

www.reddbarna.no

Nobels Fredssenter

Hydro er stolt sponsor av Nobels Fredssenter. Vi i Hydro er stolte av vårt mangeårige partnerskap med Nobels Fredssenter. Nobels Fredssenter reflekterer mot, respekt og målrettethet, som er grunnleggende verdier for Hydro. Derfor er det både viktig og riktig for oss å samarbeide med Fredssenteret. Vi samarbeider også med Nobels Fredspriskonsert.

Foran Fredssenteres inngang står "Verdensportalen" i aluminium, donert av Hydro. Portalen er designet av den verdensberømte arkitekten David Adjaye og i sin helhet dimensjonert og produsert av Hydros enheter på Karmøy.

Portalen illustrerer jordens overflate, og oppleves ved at de forbipasserende ser jordens overflate innenfra. Både gulv og tak har en krumming mot hverandre midt inne i portalen, for å fremheve opplevelsen. Effekten blir ekstra god ved at mengde innvendige spotlys skinner både nedenfra og ovenfra.

Verdensportalen skulle opprinnelig lages i stål, men av hensyn til vær, vekt og overflateegenskaper ble aluminium valgt - igjen.

11. juni 2005 ble portalen offisielt åpnet av kongelige gjester på Nobels Fredssenter i Oslo.

www.nobelpeacecenter.org

Amnesty International Norge

Amnesty International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider med å bekjempe brudd på menneskerettighetene.

Hydro har siden 2002 hatt en samarbeidsavtale med Amnesty International Norge.

Overfor Hydro bidrar Amnesty med informasjon om menneskerettigheter og som en samtalepartner når det gjelder CSR og menneskerettigheter.

Hydro gir Amnesty innsikt i hvilke dilemmaer relatert til menneskerettigheter et internasjonale selskap kan bli stilt overfor.

www.amnesty.no

Transparency International Norge

Transparency International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider med å bekjempe korrupsjon.

Transparency International har satt korrupsjonsbekjempelse på dagsorden, og arbeider overfor både stater, organisasjoner og selskaper.

Hydro har vært aktivt med på å utforme Transparency International sine Forretningsprinsipper for bekjempelse av korrupsjon, og samarbeider med både Transparency Internationals internasjonale og norske sekretariater.

Hydro var også med på å danne Transparency International Norge.

transparency.no

Alunorte Rain Forest

Fotballaget Alunorte Rain Forest består av gutter og jenter fra Barcarena i Brasil der Hydro har aluminiumvirksomhet. Spillerne på Alunorte Rain Forest er del av et lokalt utdanningsprogram støttet av Hydro lokalt og Barcarena kommune. Hvert år sendes et guttelag og et jentelag til fotballturneringen Norway Cup i Oslo som belønning for innsats både på skolen og fotballbanen.

Mer enn 20 skoler og 2.500 elever deltok i aktiviteter i 2011, som har ført til at en større andel av elevene fullfører obligatorisk skolegang.

More than 20 schools and 2 500 students participated in the program in 2011, which has led to a greater proportion of students completing compulsory schooling.

 Vis mindre

Miljø

Hydro jobber for å redusere energiforbruk og utslipp i egen virksomhet. Vi er også aktive innenfor resirkulering. Aluminium i bruk, for eksempel i biler og bygg, bidrar også til at våre kunder kan redusere sitt energiforbruk.

Vi er interessert i partnerskap som i tilknytning til aluminium kan gi miljøgevinst - blant annet gjennom redusert energiforbruk og økt resirkulering.


Telysjakten

Telysjakten ble gjennomført i perioden 1. oktober 2011 til 31. mars 2012 og er en konkurranse om innsamling av brukte telys for 1.-4. trinnet på skoler over hele landet. Konkurransen ble gjennomført i regi av WWF og IKEA, i samarbeid med Grønt Punkt, Syklus og Hydro.

26.000 skoleelever deltok og mer enn 13 millioner telyskopper i aluminium ble samlet inn, registrert og levert til returpunktet for metallgjenvinning.

Jakten på lysene ble kombinert med læring om at gjenvinning av aluminium bare krever 5 prosent av energien i forhold til å lage helt ny aluminium. Formålet med telysjakten er å lage ressurser av det som vanligvis betraktes som avfall.

19 fylkesvinnere og en norgesmester ble kåret da jakten var over. Hovedpremien var en klassetur til Hydros gjenvinningsanlegg i Holmestrand der barna fikk se sine egne telyskopper bli smeltet om.

telysjakten.no

 Vis mindre

Muligheter

Vi mener at fremtiden tilhører de som kan utvikle løsningene på blant annet klimaproblemet. Vi vil derfor alltid vurdere partnerskap innenfor forskning, teknologiutvikling og design der aluminium er en del av løsningen.

 Vis mindre

Powerhouse

Powerhouse er et samarbeid om plusshus og ble grunnlagt i 2011 av Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, ZERO og Hydro. Powerhouse skal vise at det er mulig å bygge plusshus – ikke bare i sydlige strøk, men også i kalde Norge.

powerhouse.no

Climax

Skulpturen ” Climax” er laget på oppdrag fra Hydro og Nobels Fredssenter av kunstneren Magne Furuholmen. Verket er laget av gjenbrukt aluminium. ‘Climax’ ble første gang presentert 11. desember 2007 for vinnerne av Nobels fredspris for 2007, Al Gore og FNs klimapanel.

I dag står skulpturen utstilt på Hydros hovedkontor i Oslo.

 Vis mindre

Søk her

Før du fyller inn søknadsskjema ber vi deg lese gjennom de forgående sidene som beskriver Hydros partnerskapsstrategi som handler om mennesker, miljø og muligheter. Vi er opptatt av at våre samarbeidsavtaler skal gi gjensidig nytte for oss og våre partnere på lang sikt.

Hydro sentralt støtter ikke:

Enkeltpersoner
Sportsaktiviteter
Reiser/ekspedisjoner
Politiske eller religiøse organisasjoner

Søk