Liv Monica Bargem Stubholt

 • Liv Monica Bargem Stubholt

  Styremedlem siden 2010
  Last ned bilde

  Stubholt var partner i det norske advokatfirmaet Hjort DA fra 2013 til 2015. Hun var direktør i Kværner ASA til 2013. Hun var styreleder og administrerende direktør i Aker Clean Carbon AS, samt konstituert konsernsjef i Aker Seafoods i perioden 2010-2013.

  Hun har også vært styremedlem i Statnett. For tiden er hun styreleder i Norsk-Russisk Handelskammer, og styremedlem i Norsk-Tysk Handelskammer, Solveig Gas AS, Broadnet AS og VNG Norge AS.

  Hun er jurist fra Universitetet i Oslo i 1987, og var partner i advokatfirmaet BA-HR da hun gikk over til politikken i 2005. Fra 2005 til 2009 var hun statssekretær i Utenriksdepartementet og deretter statssekretær i Olje- og energidepartementet.

  Hun var også nestleder i det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle gjennomgå norske erfaringer med EØS-avtalen (se NOU 2012:2). I 2013 ledet hun en arbeidsgruppe (Konkraft) som på vegne av industrien utarbeidet en rapport om konkurranseevnen til norske offshorebedrifter.