Finn Jebsen

  • Finn Jebsen

    Styremedlem siden 2007
    Last ned bilde

    Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en mastergrad i Business Administration fra University of California, Los Angeles.

    Han var ansatt i Orkla-konsernet fra 1980, og var medlem av konsernets hovedledelse fra 1984. Jebsen var konsernsjef i Orkla fra 2001 til 2005. Han er for tiden styreleder i Kongsberg Gruppen ASA og Kavli Holding AS. Han er også styremedlem A. Wilhelmsen AS, Norfund, Future Subsea AS og sitt eget heleide selskap Fateburet AS.