1929 - 1945

Hydro sliter med markedsnedgang, handelsbarrierer og arbeideruro. Under andre verdenskrig okkuperer Tyskland Norge, og og selskapets ledelse lar seg friste til å innlede et fatalt samarbeid. Mange blir drept når allierte går til angrep på flere av Hydros produksjonsanlegg.