1918 - 1928

Etter første verdenskrig innleder selskapet en forsiktig diversifisering. Denne utviklingen blir understreket av ny oppmerksomhet om næringsrettet forskning og eksterne allianser.