Nøkkeltall

Nøkkeltall Hydro,

2016

Driftsinntekter: 

87.694

millioner NOK
Underliggende EBIT: 

9,656

millioner NOK
Resultat:

2.333

 millioner NOK

Bauksitt & alumina

Produksjon av alumina: 

5,962

  millioner tonn
Produksjon av bauksitt: 

10,060

  millioner tonn
Underliggende EBIT: 

2.421

  millioner NOK

Primærmetall,

2016

Produksjon av primæraluminium: 

2,046

  millioner tonn
Underliggende EBIT: 

4.628

  millioner NOK

Metallmarkeder,

2016

Totalt salg av metallprodukter: 

3,186

  millioner tonn
Underliggende EBIT: 

634

  millioner NOK

Valsede produkter,

2016

Salg av valseverkprodukter til eksternt marked: 

948

  milllioner tonn
Underliggende EBIT: 

1.142

  millioner NOK

Energi,

2016

Kraftproduksjon: 

10,894

  GWh
Underliggende EBIT: 

1.105

 millioner NOK


Oppdatert: 11. oktober 2016