HR Business Partner

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium.

Hydro Husnes er en del av forretningsområdet Primærmetall og har en flott beliggenhet ved utløpet av Hardangerfjorden og har vært 100 % eid av Hydro siden november 2014. Verket er den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge målt etter årlig produksjonskapasitet og har 250 medarbeidere.
Vi står innfor en spennende tid i lys av Hydros beslutning om investering i oppgradering og restart av produksjonslinje B på Husnes. Dette innebærer en fordobling i produksjonen av elektrolysemetall med forventet oppstart i 2020, og som betyr stor aktivitet på Husnes i årene fremover.

Vi søker nå etter en HR Business Partner til Hydro Husnes – en viktig rolle som inngår i verkets ledergruppe og som vil bidra aktivt inn i arbeidet med å forme verkets strategiske retning i årene fremover.

Ansvarsområde

HR i Hydro består av tre spesialiserte områder; Global HR, HR Business Partnere og HR Kompetansesenter. I rollen som HR Business Partner vil du gi strategisk HR-støtte til ledergruppen på verket. Du vil ha ansvar for implementering og utvikling av verkets forretningssystem for kontinuerlig forbedring, påvirke og drive utviklingen av organisasjonskapabiliteter, samt bidra til et godt samarbeidsklima med verkets fagforeninger.
Dine viktigste interessenter blir ledergruppen, fagforeningene, det norske HR Kompetansesenter, som håndterer alle operasjonelle HR oppgaver, samt Global HR som støtter med globale HR verktøy og prosesser. Videre blir du en del av Primærmetalls nettverk av HR Business Partnere.

I rollen som HR BP er våre forventninger at du:

 • Tar del i utviklingen av verkets strategiske retning
 • Etablerer og følger opp organisasjonsplaner og utvikling av verket
 • Driver og følger opp implementering og utvikling av forbedringsarbeidet ved verket gjennom systematisk bruk av Hydros forretningssystem AMBS (Aluminium Metal Business System)
 • Støtter ledergruppen med å forstå operasjonelle prioriteringer og gir råd om behov for endringer og kontinuerlige forbedringer som er relatert til de de ansatte og organisasjonsform
 • Følger opp og driver resultater for HR KPI’er på verksnivå og Hydronivå. Videre at du identifiserer trender, utfordringer og muligheter for forbedring
 • Driver utvikling og implementering av Hydros “People Strategy”, prinsipper og retningslinjer
 • Sørger for at verkets ressurser er i tråd med årlig business plan prosess og strategi gjennom bruk av strategisk bemanningsplanlegging
 • Sørger for nødvending veiledning av linjeledere for å gjøre dem tryggere i lederrollen
  Er en god sparringspartner for ledelsen når det gjelder å løse komplekse personalsaker
 • Sørger for etterlevelse av globale retningslinjer, lokale regler og protokoller på verksnivå
 • Sørger for tett og godt samarbeid med lokale fagforeningsrepresentanter
 • Sørger for tett og godt samarbeid med andre deler av HR slik som HR Kompetansesenter, Global HR og øvrige HR Business Partnere

Kvalifikasjoner

For å trives og lykkes i rollen tror vi du har følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Fortrinnsvis en mastergrad i HR, organisasjonspsykologi, ingeniørfag, økonomi eller liknende
 • 5-10 års arbeidserfaring fra HR og/eller linjeledelse
 • Et strategisk tankesett som gjør at du enkelt analyserer trender og identifiserer HR-behov for å møte nåværende og fremtidige forretningsbehov
 • Kunnskap om endringsledelse; verktøy og teknikker
 • God businessforståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Av personlige egenskaper vektlegger vi initiativ og engasjement. Din arbeidsstil er analytisk og strukturert med høy gjennomføringsevne. Videre har du evne til å bygge nettverk og kommunisere
godt med alle nivåer i en organisasjon.

Tilleggsinformasjon

Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en rolle som er relativt ny i Hydro. Du får mulighet til å bygge et stort nettverk på verket og ellers i Hydro. Du kan forvente noe reising i stillingen, hovedsakelig i Norge. Som HR Business Partner rapporterer du til Fabrikksjef.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.

Apply for job


Updated: July 21, 2018
;