Lærling i Hydro

I Hydro er vi opptatt av å gjøre læretiden din best mulig. Hos oss får du god opplæring innen ditt felt, og sjansen til å kombinere teoretisk opplæring med verdifull praktisk erfaring.

Hydro lærling
Du kan søke lærlingplass på alle våre fire aluminiumverk i Norge; Høyanger, Årdal, Sunndalog Karmøy.

Arbeidssteder

Sunndal aluminiumverk

Tar inn lærlinger innenfor:

 • Kjemiprosessfaget        
 • Laboratoriefaget 
 • Elektrofaget 
 • Industrimekanikerfaget 
 • Anleggsmaskinreparatørfaget (kjøretøy) 


Her søker du:

Lærlingplassene utlyses i lokalaviser og på ledige stillinger i Hydro
Stillingene lyses ut i forkant av inntaket som skjer 1. september hvert år.


Ledige stillinger

Krav:

 • Alle som starter ved Sunndal, må være helsegodkjent av bedriftslegen for å jobbe i produksjonsområdene.
 • Du må ha førerkort (lærlinger som ikke fyller 18 år før de starter, må ha en plan for å ta førerkort klasse B). 
Årdal aluminiumverk

Tar inn lærlinger innenfor:

 • Kjemiprosess 
 • Produksjonsteknikk 
 • Industrimekaniker 
 • Automatiker (læretid 18 mnd)
 • Laboratoriefaget 
 • Yrkessjåfør 


Her søker du:
Lærlingplassene utlyses på Årdal Opplæringskontor fra 1.februar til 1.mars.
Årdal Opplæringskontor

Høyanger aluminiumverk

Tar inn lærlinger innenfor:
Produksjonsteknikk


Her søker du:
Lærlingplassene blir annonsert i lokale aviser, Høyanger tar også inn søkere gjennom
VIGO

Karmøy aluminium- og valseverk

Tar inn lærlinger innenfor:

 • Kjemiprosessfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Logistikkfaget
 • Laboratoriefaget
 • Elektrikerfaget (læretid 30 mnd)

Krav:
Førerkort innen utgangen av det året du starter som lærling.

Her søker du:
Lærlingplassene utlyses i lokalaviser, og søknader skal sendes inn via opplæringskontoret OPPTEK.
OPPTEK

Røldal/Suldal kraftverk

Tar inn lærlinger innenfor:

 • Energimontørfaget/Energioperatørfaget.
 • Industrimekanikerfaget
   

Her søker du:
Lærlingplassene utlyses i lokalaviser, lokale yrkesmesser og under ledige stillinger i Hydro.

Ledige stillinger

Holmestrand aluminiumvalseverk

Tar inn lærlinger innenfor:

 • Industrimekanikerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Automasjonsfaget 

Krav:
Alle som starter ved Holmestrand, må være helsegodkjent av bedriftshelsetjenesten.

Hverdagen som lærling 

Som lærling får du en fadder, som blir din nærmeste kontaktperson og faglige leder. Fadderen er en av våre erfarne medarbeidere som ønsker å jobbe med opplæring av unge. De er ansvarlig for den praktiske opplæringen på feltet, og hjelper deg å bli kjent med arbeidsmiljøet, rutiner og kolleger. De sørger også for at den faglige oppfølgingen og opplæringsplanene blir fulgt og vil evaluere innsatsen og kunnskapene dine med jevne mellomrom.  
 
Lærlinger starter normalt i månedsskiftet august/september og følger ordinær arbeidstid. I avdelinger med skiftgang følger lærlingene denne (kun ved fylte 18 år). Som lærling får du også ferie som øvrige ansatte.  

Når perioden som lærling er over 

Mange får tilbud om jobb hos Hydro etter at læretiden er over, men vi kan dessverre ikke garantere deg jobb. Lærlinger som har tatt fagbrev stiller likevel først i køen hos oss når ledige stillinger og vikariater skal besettes. Ønsker du å studere videre til ingeniør etter læretiden din, vil studietiden bli forkortet når du har et fagbrev i bunnen.  

Du jobber som lærling i 2 år, med det finnes noen unntak. Har du fagbrev i et annet fag og/eller relevant praksis kan det gi deg noe kortere læretid.  


Produsert av Tidens Krav


Oppdatert: 11. oktober 2016