Lærlinger

Hvert år tar vi inn en rekke lærlinger til aluminiumsverkene våre. En fagutdanning i Hydro gir deg praktisk opplæring og oppfølging innen ditt felt, og en god kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap. Etter endt læretid og bestått fagprøve er du et stort skritt nærmere jobben du ønsker deg. Kanskje ønsker du til og med å starte karrieren din i Hydro?

Lærling i Hydro

Som lærling i Hydro får du en personlig veileder som sørger for opplæring i henhold til kompetansemålene i læreplanen, hjelper deg å bli kjent med Hydro, våre rutiner og kolleger. Du vil også̊ få alle nødvendige kurs du trenger for å bli en fagoperatør.   

Vi lyser ut lærlingplassene i perioden januar til mars på våre hjemmesider under «Ledige stillinger», på Facebook og i lokalaviser. Du søker elektronisk på hydro.com ved å sende inn en skriftlig søknad med kopi av vitnemål og eventuelle attester. Etter søknadsfristens utløp inviteres aktuelle kandidater til intervju og helsekontroll.

Vi prioriterer i første omgang lærlinger med riktig fagbakgrunn og lokal tilknytning.   


Oppdatert: 11. oktober 2016